Inschrijvingen Jeugd 2024

Voor nieuwe leden:

Jeugdspelertjes van 5 tot 11 jaar mogen zich steeds aanbieden, maar dit zal steeds bekeken worden aan de hand van de bezetting van de ploegjes indien je kan aansluiten of niet. Uw kind kan daarna gerust eens komen meetrainen. Dit kan een drietal keer. Hiervoor zijn voetbalschoenen wel een minimum.

Let wel op, testtrainingen zijn op eigen risico. Verzekering bij de KBVB is pas actief na officiële inschrijving.

Voor jeugdspelers ouder dan 11 jaar zijn testtrainingen verplicht en volgt een sportieve evaluatie vooraleer in aanmerking te komen voor aansluiting.
De trainingsdagen en uren kan u terugvinden via de rubriek Jeugd – Trainingskalender.

Gelieve het contactformulier hieronder in te vullen. Peter Mannaert, de jeugdverantwoordelijke zal met U contact opnemen.

https://forms.gle/X8sUshcbNWVGzzZV7

Voor bestaande leden:

Bestaande leden kunnen inschrijven via de link hieronder waarmee jullie je inschrijving voor het komende seizoen bevestigen. De huidige leden krijgen, net zoals alle andere seizoenen, voorrang tot 30 april 2024. Vanaf die datum worden de resterende plaatsen opengesteld voor iedereen en kunnen wij uw plaats niet meer garanderen.

https://forms.gle/qM872TfBNrqyHo1y8

De tarieven voor inschrijving in onze club bedragen 300 euro voor het eerste kind met een korting van €25 vanaf een tweede inschrijving van hetzelfde gezin voor alle leden die jonger zijn dan 18 jaar op 1 januari 2024. (geboortejaar 2006). Voor spelers ouder dan 18 jaar bedraagt het lidgeld 375 euro met bijbehorend senior kledijpakket.

Bij betaling van het lidgeld, is het zeer belangrijk om als mededeling te vermelden: Naam + voornaam speler + mutualiteit + geboortejaar. Het rekeningnummer is BE38 2930 1361 0872.

Gelieve ook een afzonderlijke betaling uit te voeren per speler met de daarbij horende mededeling. Bij ontvangst van de betaling, zullen jullie ook reeds de kledijcode doorgestuurd krijgen.

De clubkledij kan besteld worden via onze webshop op https://kfchsinaai.clubworld.shop/ . Instructies hieromtrent ontvangen jullie samen met de kledijcode. Gelieve zeker de kledij te bestellen op naam van de speler, om misverstanden te vermijden en deze aan de juiste persoon te kunnen bezorgen. Documenten voor de mutualiteit alsook steunkaarten en abonnementen voor de fanion ontvangen jullie van de trainer bij aanvang van het nieuwe seizoen

Het inschrijvingsgeld omvat het volgende:

  • De opleiding gedurende een volledig seizoen
  • Het inschrijvingsgeld bij de K.B.V.B en V.F.V.
  • Bijdrage tot het Federale Solidariteits verzekeringsfonds voor ongevallen tijdens trainingen en wedstrijden
  • K.B.V.B. bondstaksen
  • Een drankje per thuis competitiewedstrijd tot U17, te verbruiken in de kantine van KFCH Sinaai
  • Ter beschikking stelling van onze accommodatie.
  • Onderhoud en vernieuwing van trainersmateriaal
  • 2 abonnementen seizoen 2024 – 2025 voor fanion ploeg
  • 5 tombolakaarten te waarde van 25 euro
  • Een kledingpakket van JAKO  

Tegemoetkoming Lidgeld sportvereniging door de Mutualiteit

De meeste mutualiteiten voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld. Als U hiervoor in aanmerking komt dan bezorgen wij U bij aanvang van het nieuwe seizoen een ingevuld formulier.

Vrijetijdsparticipatie Welzijnshuis

Wie in aanmerking komt voor vrijetijdsparticipatie via het Welzijnshuis of kansenpas dient ons een participatieattest te bezorgen dat U kunt bekomen bij de sociale dienst, Welzijnshuis Abingdonstraat 99 te Sint-Niklaas. Dit attest is noodzakelijk om te kunnen genieten van een vermindering op het lidgeld.

Pasdag 27 april

Dit jaar organiseren we ook een pasdag voor kledij op zaterdag 27 april tussen 11u-15u. Teamcenter is aanwezig zodat iedereen de kledij kan passen en weet weke maten te bestellen.