INSCHRIJVINGEN SEIZOEN 2021 – 2022

Beste spelers, beste ouders,

2020 en 2021 zullen voor altijd de geschiedenis doorgaan als bijzondere jaren.  Het sociale leven is volledig stilgevallen, verschillende sectoren kreunen onder de maatregelen om ieders gezondheid te beschermen. Net als voor alle verenigingen die zich inzetten voor vrijetijdsbesteding, was het afgelopen seizoen ook voor ons een seizoen met veel onzekerheden, plotse veranderingen en zoveel meer in een nooit geziene situatie. Toch menen wij het maximum aan ontspanning aangeboden te hebben aan onze leden, voor zover de regelgeving het toestond. Om dit te verwezenlijken, staan wij erop al onze medewerkers van harte te bedanken voor de inspanningen die zij ook het huidige seizoen gepleegd hebben. Ontspanning is voor iedereen onontbeerlijk en wij blijven ook de komende periode maximaal inzetten op plezier, ontwikkeling van al onze spelers, ondersteuning van alle trainers en kijken ook volop naar de toekomst. Er komt een moment waarop we allemaal ons normale leven kunnen hernemen. Om ons hierop zo goed mogelijk voor te bereiden, starten we ook met de inschrijvingen voor het komende seizoen.

Hierbij vinden jullie een link naar een online document voor de inschrijving per speler, deze link kunnen jullie ook terugvinden op onze website. Door dit document aan te vullen en te verzenden, is de inschrijving voor het komende seizoen ook volledig. De huidige leden krijgen, net zoals alle andere seizoenen, voorrang tot 25 april 2021.  Vanaf die datum worden de resterende plaatsen opengesteld voor iedereen. (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdijaiCY6JXHBGUf74Q_D-AaHCjR19Re1_4ikx96HivDpI2Wg/viewform?usp=sf_link )   

De tarieven voor inschrijving in onze club blijven ook ongewijzigd, namelijk 275 euro voor het eerste kind, 250 euro vanaf het tweede kind voor alle leden die jonger zijn dan 18 jaar op 1 jan 2021. (geboortejaar 2003).  De spelers bij U21 die jonger zijn dan 18 jaar kunnen ook opteren voor het seniorenpakket (350 euro met bijbehorend senior kledijpakket). Voor spelers ouder dan 18 jaar bedraagt het lidgeld 350 euro met bijbehorend senior kledijpakket

Het inschrijvingsgeld omvat het volgende:

  • De opleiding gedurende een volledig seizoen
  • Het inschrijvingsgeld bij de K.B.V.B en V.F.V.
  • Bijdrage tot het Federale Solidariteits verzekeringsfonds voor ongevallen tijdens trainingen en wedstrijden
  • K.B.V.B. bondstaksen
  • Een drankje per thuis competitiewedstrijd, te verbruiken in de kantine van KFCH Sinaai
  • Ter beschikking stelling van onze accommodatie.
  • Onderhoud en vernieuwing van trainersmateriaal
  • 2 abonnementen seizoen 2020 – 2021 voor fanion ploeg
  • 5 tombolakaarten te waarde van 25 euro
  • Een kledingpakket van JAKO  

 Tegemoetkoming Lidgeld sportvereniging door de Mutualiteit

De meeste mutualiteiten voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld. Als U hiervoor in aanmerking komt dan bezorgen wij U bij aanvang van het nieuwe seizoen een ingevuld formulier.

Vrijetijdsparticipatie Welzijnshuis

Wie in aanmerking komt voor vrijetijdsparticipatie via het Welzijnshuis of kansenpas dient ons een participatieattest te bezorgen dat U kunt bekomen bij de sociale dienst, Welzijnshuis Abingdonstraat 99 te Sint-Niklaas. Dit attest is noodzakelijk om te kunnen genieten van een vermindering op het lidgeld.

Het inschrijvingsgeld dient ten laatste op 31 mei 2021 op onze rekening te staan. Bij betaling van het lidgeld, is het zeer belangrijk om als mededeling te vermelden: Naam + voornaam speler + mutualiteit + geboortejaar. Het rekeningnummer is BE38 2930 1361 0872. Gelieve ook een afzonderlijke betaling uit te voeren per speler met de daarbij horende mededeling. Wanneer wij de betaling ontvangen hebben, zullen jullie ook reeds de kledijcode doorgestuurd krijgen. De clubkledij kan besteld worden via onze webshop op https://kfchsinaai.clubworld.shop/ . Instructies hieromtrent ontvangen jullie samen met de kledijcode. Gelieve zeker de kledij te bestellen op naam van de speler, om misverstanden te vermijden en deze aan de juiste persoon te kunnen bezorgen. Documenten voor de mutualiteit alsook steunkaarten en abonnementen voor de fanion ontvangen jullie van de trainer bij aanvang van het nieuwe seizoen.        Er wordt geen lidgeld teruggegeven. Spelers die zich uitschrijven en terug inschrijven voor hetzelfde seizoen betalen de extra kosten van de bond (< 18 jaar 15 eur / > 18 jaar 25 eur)

Bij vragen kunnen jullie ons altijd contacteren via jeugdkfchsinaai@telenet.be of via 0479/74.94.51. 

Verzorg jullie allemaal goed, let goed op elkaar en hopelijk tot binnenkort.

Met sportieve groeten,